foutcode bauknecht

Wasmachine


P en F codes (problemen met de afvoer)

FP: kan een probleem met de afvoerpomp zijn, maar

ook een probleem met de pressostaat. (niveauregeling)

F2: de aquastop geactiveerd door lekkage

F3 : pompfout, water kan niet (snel genoeg) weg

F5: staat voor NTC-fout, hetgeen betekent dat de temperatuur-sensor niet goed zou werken

F6 - No tacho signal

De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.

F7 - Triac short circuit detected

Het betreft hier de triac van de motorsturing., defecte timer ook mogelijk.

Deze storing, die op zich geen specifiek motorprobleem hoeft aan te duiden, blijkt in de praktijk (op dit forum...) nogal eens door een koolborstelprobleem veroorzaakt te worden.

F8 : staat voor: Heat failure (no feedback on heater safety), heater element interrupted, not connected, verwarmingselement niet in orde.

F9: Hybrid-Timer-Fehler Timerfehler dus het zal wel iets met een timer te maken hebben./

F9 is meestal een te hoge waterstand.

F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit.

Het is best mogelijk dat hier ook sprake is van een defecte collector.

F13: Water distributor failure.


Vaatwasser


F1 Probleem met de NTC.

F2 Lekkage bodemplaat.

F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.

F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)

F3 wil zeggen dat:

- onvoldoende snelle verwarming,

- verwarming defect,

- relais R2 op het Control Board defect,

- NTC temperatuurvoeler instabiel

- WI (water indicator) defect.

F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.

F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.

is meestal "geen watertoevoer".

F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing.


F8 wil zeggen dat er een probleem is met de waterhoogte.

Mogelijke oorzaken:

- WI (water indicator) defect,

- zeven geblokkeerd,

- water schuimt teveel,

- pan of schaal heeft zich met water gevuld,

- circulatiemotor functioneert niet stabiel.

F9 betekent: Continuous water-inlet

Waterklep is gesloten, maar flow-meter stuurt pulsen.

Mogelijke oorzaken:

- Water inlaatklep mechanisch geblokkeerd, waardoor blijvend open;

- Triac op besturingscircuit kortgesloten.



E1 water inlaat storing

E2 water lekkage/te hoge waterstand

E3 pomp storing

E4 verwarmingsstoring

E5 NTC storing

E6 motor /tacho storing

E7 timer storing

E8 input storing

E9 triac / moduul storing



F1 NTC defect

F2 Water lekkage

F3 Verwarming storing

F4 Afvoer storing

F6 Water inlaat/Flowmeter

F7 Flowmeter storing

F8 Water hoogte storing

F9 Water inlaat storing

F0 sensor fout



-------Voor nieuwe types:

FH Water inlaat storing

FA Water lekkage

FP Pomp afvoer storing

F4 Verwarmings storing

F5 NTC storing

F6 Tacho/motor storing

F7 Motor storing

F8 Moduul storing oververhitting

F9 Te hoog niveau water

F10 Temperatuur sensor

F11 Moduul storing communicatie

F12 Verwarmings storing

F13 Water inlaat storing

F14 Moduul storing EEPROM

F21 Moduul storing control

F31 Moduul storing control internet